Kat. B1 - wymagany wiek: 15 lat i 9 miesięcy

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
- czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg.
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; czyli motorowerem - pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy
nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia (za zgodą jednego rodzica lub opiekuna).

Posiadając prawo jazdy kat. B1;
- możesz jeździć bez opieki dorosłych,
- uzyskujesz uprawnienia również na skuter.