Kat. A2 - od 17 lat i 9 m-cy - (motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW)

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

  • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • Pojazdami określonymi dla kat. AM;